• slider image
  108年北藝大、八堵北管交流會
  108年北藝大、八堵北管交流會
 • slider image
  108年中小學聯運
  108年中小學聯運
 • slider image
  108年屏東手足球青少年排名塞
  108年屏東手足球青少年排名塞
 • slider image
  108年宜蘭傳藝中心戶外探索
  108年宜蘭傳藝中心戶外探索
 • slider image
  108年低年級烏克麗麗發表會
  108年低年級烏克麗麗發表會
 • slider image
  108年自主學習發表會
  108年自主學習發表會
:::

黃佳玉 - 教導處 | 2019-08-16 | 人氣:24

如附件

 • 1) 十二年國教課綱國民中小學標準本位評量增能研習.pdf
 • 2) 十二年國教課綱國民中小學標準本位評量增能研習-1.ods
 • 3) 十二年國教課綱國民中小學標準本位評量增能研習-2.pdf